A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Thursday, 27 November 2014

Sam Rainsy and Kem Sokha on Radio Free Asia សម​ រង្ស៊ី និង កឹម សុខា នៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីCPP Speechless Amid Search for Spokesman [The CPP is a secretive communist party so it fears the media and the public]

BY  AND  | NOVEMBER 26, 2014
Speaking for six hours at the convening of the National Assembly in September 2013, Prime Minister Hun Sen called for a new era of responsiveness from the CPP government.
After his ruling party’s shock losses at last year’s national election, Mr. Hun Sen warned the leaders of the party to re-engage with an angered electorate or risk alienating itself completely.
“We have many mirrors to use if we want to use them and we learn to accept the reality, including a platform for public consultation with the people,” Mr. Hun Sen said.
A year on, the message seems to have skipped past the CPP’s upper echelons, with the governing party currently missing a mouthpiece.
The ruling party’s voluble senior lawmaker Cheam Yeap, a longtime de facto spokesman for the CPP, inexplicably went silent more than two months ago.
Information Minister Khieu Kanharith, a former CPP spokesman, said Tuesday that the ruling party has been actively searching for a new spokesman without luck.
“No decision yet,” Mr. Kanharith said in a Facebook message. “The problem is to find somebody joyfully accepting this post.”
“I already asked to nominate somebody who is working daily at the CPP headquarters,” he said earlier this month, when asked when the CPP would choose a spokesman.

Search widens in oknha killing

Hope the police won't arrest fake killers like Born Samnang and Sok Sam Oeun in the case of Chea Vichea's murder because the murder suspect is the personal bodyguard of Deputy Police Commissioner of Phnom Penh, Gen. Chuon Narin.

Police yesterday said they were widening the search for the two men responsible for the fatal shooting of tycoon businessman Ung Meng Cheu on Saturday evening.
Kirt Chantharith, spokesman for the National Police, said police had divided the investigation into a number of parts so they could focus on all aspects of the Shimmex Group chairman’s personal and business affairs.
“We will focus on everything related to tycoon Meng Cheu, including where he has stayed, who he has contacted and any land disputes or business disputes he may have been involved in,” he said. “I cannot say exactly how far [our investigation] has come … but right now, we have a lot of relevant information.”
Kheng Tito, national military police spokesman, said he thinks [Meng Cheu’s] death “may be” the result of a business dispute.
“The suspect must be arrested … we [will] not let him [remain free],” he said by text message.
Meng Cheu was gunned down outside a fruit shop on Sihanouk Boulevard. Witnesses saw two men pull up on a motorbike as Meng Cheu got out of a Lexus. Surveillance footage shows one of the men shoot the businessman six times before fleeing.

Vietnam, Laos, Cambodia to expand triangle cooperation


Thanh Nien News

Prime Minister Nguyen Tan Dung (R) and his Cambodian and Lao counterparts Samdech Hun Sen (L) and Thongsing Thammavong at the 8th Cambodia-Laos-Vietnam (CLV) Development Triangle Summit in Vientiane, Laos, on November 25,2014. Photo credit:VNA
Prime Minister Nguyen Tan Dung (R) and his Cambodian and Lao counterparts Samdech Hun Sen (L) and Thongsing Thammavong at the 8th Cambodia-Laos-Vietnam (CLV) Development Triangle Summit in Vientiane, Laos, on November 25,2014. Photo credit:VNA
The Vietnamese, Lao and Cambodian premiers agreed to promote trade, investment and tourism among the three countries while attending the eighth Cambodia-Laos-Vietnam (CLV) Development Triangle Summit in Vientiane on Tuesday, Vietnam News Agency reported.
Prime Minister Nguyen Tan Dung and his Lao and Cambodian counterparts Thongsing Thammavong and Samdech Hun Sen revised a master plan on socio-economic development in the CLV triangle through 2020.
They also signed a Memorandum of Understanding on incentive policies for the bloc.
The leaders praised recent achievements in the implementation of the plan and the MoU, especially in terms of infrastructure development, trade, investment and tourism promotion.

Family in hiding names price [They are fighting against Hun Sen's in-laws so it's an uphill battle]

Ly Srea Kheng holds a bag containing snakes he claims were thrown into his home in Phnom Penh
Ly Srea Kheng holds a bag containing snakes he claims were thrown into his home in Phnom Penh last year by people working for Khun Sear Import Export Company. Pha Lina
A teenager whose father and sister were arrested last week over a land dispute with a politically connected company said yesterday that his family will vacate their home for $250,000.
Ly Bun Heang’s family has claimed it has had snakes thrown in their house and their property burned, among other abuses, in an attempt to have them leave their home of 30 years in the capital’s Tuol Kork district. The government signed over the land in Boeung Kak I commune to the Khun Sear Import Export Company in 2010.
Bun Heang, 18, said yesterday that his family has previously refused to talk money with the company but would now request $250,000 as compensation to leave.
“I have contacted NGOs to help negotiate. I say $250,000,” he said, adding that the price was less than market value. “If the company agrees with this price, we would like all cases to be withdrawn.”
It would then be expected that his father, Ly Srea Kheng and sister Ly Seav Minh, who were arrested November 18, would be freed from pre-trial detention at Prey Sar prison, he said. The pair has been charged over alleged violence against Khun Sear representatives. The family claims that company “gangsters” have repeatedly intimidated them to leave.

Wednesday, 26 November 2014

The EU-Cambodian partnership

Jean-François Cautain (centre), European Union ambassador to Cambodia, attends the signing of a European Union-funded forestry project in Ratanakkiri
Jean-François Cautain (centre), European Union ambassador to Cambodia, attends the signing of a European Union-funded forestry project in Ratanakkiri earlier this year.Heng Chivoan
Today and Thursday, we are promoting the European Development Days – the gathering of European development practitioners and their partners worldwide that fosters engagement and facilitates the implementation of the agenda for greater development effectiveness. On this occasion, we take an opportunity to communicate on the concrete results of European development cooperation efforts in Cambodia, to reflect on cooperation and partnership between the European Union and Cambodia and to consider our shared vision for the future.
One of the enduring principles of the European Union, both between its members and with other countries and regions, is solidarity. Our partnerships aim to bridge the divide between developing countries and Europe through development and economic cooperation, and the promotion of inclusive and sustainable development.
The countries of EU have been long-standing development partners of Cambodia, since the early 1990s. Those partners currently active in Cambodia include the European Union and its member states – the Czech Republic, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Sweden and the United Kingdom.
We are proud to note that the EU with its member states is the biggest donor of official development assistance worldwide, helping people in over 150 countries. In 2013, the EU countries disbursed €130 million ($161.5 million) in support of Cambodia’s development agenda. EU-funded initiatives over the years have benefited millions of Cambodians, from villagers in remote areas gaining access to clean water for the first time to government officials being trained in skills that will benefit the entire nation.

Montagnards viewed as test

Long Visalo (centre), secretary of state at the Ministry of Foreign Affairs, speaks about the Australian refugee deal this year in Phnom Penh
Long Visalo (centre), secretary of state at the Ministry of Foreign Affairs, speaks about the Australian refugee deal this year in Phnom Penh. Human Rights Watch says that if Montagnards in Cambodia are repatriated, it could violate Cambodia’s international obligations. Heng Chivoan
As Cambodia faces increasing scrutiny over its controversial refugee agreement with Australia, its response to a group of Montagnards seeking asylum from alleged persecution in Vietnam could prove to be a crucial test.
An ethnic Jarai villager, who asked not to be named, told the Post on Monday that 13 Montagnards are hiding in a forest in Ratanakkiri province. “A few of them were already jailed for between one and two months in Vietnam,” he said, explaining that the group had been persecuted over their Christian beliefs before fleeing to the Kingdom. “They are hiding in the forest in fear of arrest by the Vietnamese and Cambodian authorities.”
The villager added that more than 10 police officials and security guards have been searching the area since Thursday.
Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia division, said that while Montagnards are discriminated against in Vietnam, Cambodia too has “an extremely poor record” of protecting them and “has repeatedly caved in to Hanoi’s demands to forcibly return” them.
Robertson said that if the authorities catch the group, it is likely that they would be repatriated. But, he said, following Cambodia’s widely criticised deal to resettle refugees processed in Australian detention centres on the island of Nauru, pressure should be on the two countries to ensure their protection.
Australian Ambassador Alison Burrows should “move quickly to stop any refoulement of the Montangards that will further damage Cambodia’s already shoddy record of protecting refugees”, Robertson said.

Anti-Corruption Unit and parliament seek closer cooperation


PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Om Yintieng, President of Anti-Corruption Unit and opposition lawmaker Ho Vann, President of the National Assembly's commission on investigation and anti-corruption, will meet Wednesday afternoon to discuss cooperation. 

It is not a debate, but it a talk to seek collaboration with each others, and it is another new way as the Anti-Corruption Unit never meet with parliament, Ho Vann told CEN (Cambodia Express News), an affiliate of The Cambodia Herald, on Tuesday. 

He said the meeting is to seek closer cooperation, the commission also wants some information over the Anti-Corruption Unit's past implementation. 

Om Yintieng could not be reached for comment.

Three Cambodian women rescued in China to fly home Thursday


PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Three Cambodian women rescued recently in China will fly home on Thursday, according to a statement issued Wednesday by Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 

The three were cheated to get married to Chinese men in Guangzhou before they were rescued by the Cambodian embassy there in collaboration with Chinese authority. 

They were identified as Samnang Sovanlina, Ieng Sophorn and Kaen Sreylen, and were from Tbong Kmom and Kampong Cham provinces and Phnom Penh city, respectively.

Seasoned Tycoon Reprimands New Land Concession Holders

BY  | NOVEMBER 26, 2014
Mong Reththy, one of Cambodia’s most prominent tycoons, complained Tuesday that recent recipients of expansive land concessions from the government have less of a social conscience than entrepreneurs granted land in the 1990s.
Speaking on the sidelines of a conference hosted by USAID and the NGO Forum titled “Working Together to Promote Effective Reform on Land and Natural Resources Governance in Cambodia,” Mr. Reththy told reporters that disputes between concession holders and displaced villagers were nothing new.
Agriculture and commodities tycoon Mong Reththy speaks during a conference about land reform in Phnom Penh on Tuesday. (Yu Phourn/NGO Forum)
Agriculture and commodities tycoon Mong Reththy speaks during a conference about land reform in Phnom Penh on Tuesday. (Yu Phourn/NGO Forum)
“I have more than 20 years experience investing in economic land concessions [ELCs],” he said, going on to recount his past efforts to deal with disputes that arose.
“People complained that they did not have land for building houses, so I prepared land for them to build houses on…. Then the people didn’t have land for rice cultivation, so I cultivated it [for them], but then they could not harvest it because they were lazy.”
In contrast to his own generosity, Mr. Reththy said, recipients of concessions in recent years, when pressured to resolve disputes with displaced or threatened villagers, forget that the land comes with a responsibility to use it for the benefit of the country as a whole.
“There are many problems that we are required to sit down and talk about because some concessionaires do not understand their obligations,” he said.
“People trying to solve the problems should not think about their individual benefit,” he said. “They should think about the interests of the people and the nation…and the problems will be solved.”

UN Calls on Gov’t to Protect Group of Montagnards in Country

BY  AND  | NOVEMBER 26, 2014
The U.N.’s refugee agency on Tuesday confirmed that 13 Montagnards have crossed into the country from Vietnam and urged the Cambodian government to refrain from deporting members of the group at the risk of endangering their lives.
“UNHCR is aware of 13 Montagnards from Viet Nam who recently arrived in Cambodia,” Vivian Tan, the regional press officer for the Office of the U.N. High Commissioner for Refugees, said in an email.
“We advocate that they should not be sent back to a place where their lives or freedoms could be in danger, and we will cooperate closely with the Cambodian Government to ensure that those in need of international protection receive it,” she said.
The Montagnards, an ethnically homogenous but culturally varied group from Vietnam’s Central Highlands, have long faced persecution and often imprisonment in Vietnam for the form of Christianity many of them practice.
Hundreds of Montagnards fled to Cambodia from Vietnam in the 2000s, beginning with a mass exodus in 2001, when some 1,000 sought refuge in Phnom Penh.

Treatment of Christian Montagnards a crucial test for Cambodia

Lives 13 asylum seekers could be in danger if sent back to Vietnam, says rights monitor
  • Phak Seangly and Alice Cuddy for the Phnom Penh Post
  • Cambodia
  • November 26, 2014
As Cambodia faces increasing scrutiny over its controversial refugee agreement with Australia, its response to a group of Montagnards seeking asylum from alleged persecution in Vietnam could prove to be a crucial test.
An ethnic Jarai villager, who asked not to be named, told the Post on Monday that 13 Montagnards are hiding in a forest in Ratanakkiri province.
“A few of them were already jailed for between one and two months in Vietnam,” he said, explaining that the group had been persecuted over their Christian beliefs before fleeing to the Kingdom. “They are hiding in the forest in fear of arrest by the Vietnamese and Cambodian authorities.”
The villager added that more than 10 police officials and security guards have been searching the area since Thursday.
Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia division, said that while Montagnards are discriminated against in Vietnam, Cambodia too has “an extremely poor record” of protecting them and “has repeatedly caved in to Hanoi’s demands to forcibly return” them.

Cambodian FM presents ASEAN's latest development to foreign diplomats

PHNOM PENH, Nov. 26 (Xinhua) -- Cambodian Foreign Minister Hor Namhong on Wednesday presented the result of the 25th ASEAN Summit in Myanmar to foreign diplomats to Cambodia, aiming at disseminating the ASEAN's latest news to Cambodia's friendly countries, a spokesman said.

"His presentation aimed to inform both intra- and extra-ASEAN diplomats to understand the latest decisions made by the ASEAN leaders during the recent summit in Nay Pyi Taw, Myanmar," spokesman Koy Kuong told reporters after the meeting, which was attended by diplomats from 27 countries.
He said the presentation is part of Cambodia's efforts to promote ASEAN to the globe as the bloc will be transformed into a community from Dec. 31, 2015.
"We share information about ASEAN's latest news to our friendly countries for mutual benefits," he said.
During the summit, ASEAN leaders reviewed the process of ASEAN community building and committed to redoubling efforts towards the realization of the ASEAN community by 2015.
On the political side, ASEAN leaders stressed the importance to maintain and enhance peace and stability as the foundation for economic development and prosperity in the region.
On the economic front, the leaders stressed the importance to maintain ASEAN's resilient macroeconomic fundamentals and financial stability.
Malaysia will chair ASEAN in 2015 under the theme "Our People, Our vision."

Trafficked Cambodian rescued

A trafficked Cambodian woman was taken into Malaysian immigration police custody after a raid on karaoke bars on Sunday night, Cambodian embassy officials confirmed yesterday.
The Cambodian woman was found in Kota Bura along with 22 other foreign victims of human trafficking, who were removed from five different karaoke bars, according to Malaysian media reports.
The women all had valid travel documents and would be transferred to a shelter in Kuala Lampur, the reports said.
Cambodian Foreign Affairs Ministry spokesman Koy Kuong said yesterday that he was unaware of the case.
But Chhay Kosal, an official at the Cambodian Embassy in Malaysia, said he had “already sent a report to that ministry”.

New charges await Loun Sovath

Venerable Loun Sovath celebrates by throwing flower petals into the air at the Phnom Penh Municipal Court
Venerable Loun Sovath celebrates by throwing flower petals into the air at the Phnom Penh Municipal Court yesterday. Heng Chivoan
Prominent activist monk Venerable Loun Sovath is awaiting new charges after the Phnom Penh Municipal Court discovered grave technical errors involving his case during a trial that lawyers and NGO officials have called “bewildering”.
Sovath, an internationally recognised human rights defender, was originally charged with incitement to commit a felony for allegedly leading land-dispute victims in protests against government authorities.
He appeared in a public hearing yesterday alongside three men with ties to so-called terrorist group Khmer People Power Movement (KPPM) who had additional charges of treason and obstructing electoral procedures.
The monk, however, was dismissed an hour into the hearing and the current charges against him dropped after court judges learned that he was being tried under the wrong case.
“We are transferring the case of Venerable Loun Sovath to the investigating judge because today’s case is not related to him” presiding judge Tob Chhun Heng told the court. “His case is under investigation.”
The unexpected decision has caused mounting confusion among observers, lawyers and Sovath himself.
“I have no idea when my next hearing is or what I’m being charged with,” Sovath told thePost. “This is a huge technical mistake made by the court … and this is proof of how it’s rife with injustice.”

Judge Puts Off Cambodian Activist Monk’s Hearing on Technical Grounds

cambodia-loun-sovath-hearing-nov25-2015.jpg
Activist monk Loun Sovath (C) leaves court after a judge suspends his hearing in Phnom Penh, Nov. 25, 2014.
RFA
A Cambodian court on Tuesday put off a hearing involving a prominent activist monk facing disputed charges of “incitement to commit felony” following criticism from civil society and rights groups.
Loun Sovath is accused of inciting and leading protests against the government by victims of land disputes in the Chi Kreng district of Siem Reap and Boeung Kak Lake in the capital Phnom Penh.
The Phnom Penh Municipal Court cited an unspecified technical problem when it cancelled Loun Sovath’s hearing, and said it would be rescheduled at a future date.
If convicted, he could face up to two years imprisonment and a fine of U.S. $1,000, according to a statement issued by the groups at the weekend.
After the closed-door court session on Tuesday, Loun Sovath told RFA’s Khmer Service that judge Top Chhunheng said there was a procedural problem, but gave no further explanation.
However, the court has refused to drop the charges against the monk, who has played an active role in backing repressed communities and human rights defenders across Cambodia.
“The judge summoned me to appear before the court at 8 a.m.,” Loun Sovath told RFA. “When I arrived, he said there was a technical problem.”
The monk called the hearing “a joke” and said it was unjust for the court to maintain its charges against him.
cambodia-demonstrators-loun-sovath-hearing-nov25-2014-400.jpg
Villagers and activists rally their support for Loun Sovath outside the courthouse in Phnom Penh, Nov. 25, 2014. Credit: RFA
Reactions
Outside the courthouse, about 300 villagers and activists rallied to show their support for Loun Sovath.
Mu Sochua, an opposition lawmaker from the Cambodia National Rescue Party (CNRP), who monitored the proceeding, said the trial was aimed at intimidating Loun Sovath to not get involved in social issues.
Sixteen civil society groups, including Amnesty International, Cambodia’s Community Legal Education Center (CLEC) and Licadho, issued a statement calling for authorities to drop the charges against the monk.
They noted that the current incitement charge was first tried in absentia in 2012 in a case that also named as defendant the president of the U.S.-based Khmer People Power Movement, Sourn Serey Ratha.

Sam Sary, Sam Rainsy's father and Samdech Penn Nouth, Prime Minister of Cambodia

២៨ តុលា ២០១៤ - ទំព័រ ជីវប្រវត្តិ / 28 October 2014 – My father Sam Sary as a Buddhist monk in 1957.
រូបលោកឪពុកខ្ញុំនេះ ថតនៅឆ្នាំ ១៩៥៧។ ឪពុកខ្ញុំឈ្មោះ សម សារី កើតនៅឆ្នាំ ១៩១៧។ លោកបានរៀនបញ្ចប់ មធ្យមសិក្សានៅវិទ្យាល័យបារាំង Chasseloup-Laubat នៅទីក្រុង ព្រៃនគរ (កម្ពុជាក្រោម) និង ឧត្តមសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារំាង ហើយបានធ្វើជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងមួយចំនួនទៀត។ ក្នុងរូបថតនេះ លោកឪពុកខ្ញុំ កំពុងសាងភ្នួស នៅវត្តបទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាស បុណ្យពាក់កណ្តាលសាសនា ពុទ្ធសករាជ ឆ្នាំ ២៥០០។ អ្នកដែលដាក់បាតប្រគេនលោក គឺសម្តេច ប៉ែន នុត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (១៩៥៥-១៩៧០) ដែលមាន សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ឬ ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋ។

This photo showing my father (on the left) was taken in 1957. My father’s name is Sam Sary. He was born in 1917. He completed high school at the French Lycée Chasseloup-Laubat in Saigon (Kampuchea Krom or Lower Cambodia which was the French colony of Cochinchina at that time) and higher education at the Paris University in the late 1940s. He has been Deputy Prime Minister and has held the government portfolios of Economy and Finance, Education and some other Ministries. On the photo, my father was having a stint as a Buddhist monk on the occasion of a landmark Buddhist festival in year 2500 of the Buddhist Era or 1957 AD. The person giving alms (rice) to the monk on the photo is Samdech Penn Nouth, then Cambodia’s Prime Minister under the Sangkum Reastr Niyum regime (1955-1970) with Samdech Preah Norodom Sihanouk serving as Prime Minister or Head of State.

Suspect ruled out in shooting [Is Gen. Chuon Narin trying to cover up or was he also involved in the murder because the suspect is his personal bodyguard?]

According to a Facebook user Nokor Koktlork, a police investigator told him that the killer of tycoon Ung Meng Cheu was a policeman whose photos and images were captured by a CCTV camera. That policeman is Sok Monitra, a personal bodyguard of Gen. Chuon Narin, Deputy Police Commissioner of Phnom Penh. See the images below.
ប៉ូលីសជំនាញខ្សឹបប្រាប់ឲ្យដឹងថា ឃាតក គឺជាប៉ូលីស ដែលពាក់សំលៀក បំពាក់ហ្នឹង (ជាមនុស្សតែមួយ) ដែលបាញ់បានលោកឧកញ៉ា អ៊ឺង ម៉េង ជឺ ថៅកែក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់ត៍ពេជ្រ និងជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ ហុងកុង «ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីដីធ្លី» កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ២០១៤។Thy Sovanthaគំនូរលើរូបនេះ ខ្ញុំជាអ្នកគូរ

កាត់ពីវីដេអូពិតៗ បើមានបញ្ហាខ្ញុំទទួលខុសត្រូ

ខ្ញុំដាក់ការសង្ស័យ ខ្ញុំមិនមែនចោទប្រកាន់ទេ/ Share

The comparison above was drawn by Miss Thy Sovantha and was broadcast by Hang Meas TV linking the images of the murder suspect during the murder and at the scene of the murder after the alleged killer has allegedly returned to the murder to inspect whether the victim was really dead.
Police yesterday said they had ruled out a district police officer as a suspect in the Saturday-night slaying of businessman Ung Meng Cheu in Phnom Penh.
In the aftermath of the tycoon being shot dead on Sihanouk Boulevard, photos emerged online of an officer standing close to the victim’s lifeless body.
That officer, social media users pointed out, resembled the shooter who had earlier fired six bullets into Meng Cheu, chairman of the Shimmex Group, after he climbed out of his Lexus at about 7:15pm.
The man appears to be dressed the same as the shooter shown in closed-circuit television footage. This includes a shirt with sleeves rolled up and an item clipped to his belt or protruding from his pocket.
Chuon Narin, Phnom Penh deputy police chief, admitted there were similarities between the officer and the shooter, but said police had quickly ruled out the officer as a suspect.
“The man is a police officer from Chamkarmon district assigned to protect me when I went to the site,” Narin said. “The [similarity] is the shirt colour. Police have looked closely at his phone cover and ID card [on his belt]. Also, he is only 170 centimetres tall and in his early 20s. The shooter is 175 centimetres and in his late 30s.”
Narin urged Facebook users to stop accusing the police officer, adding that conclusions should be left to the experts.
“We are all trying to catch the suspects. This is not a simple case,” Narin said.

CPP's election reform team waves off opposition boycott threat

Khmerization: The decision to accept to use the old NEC if the new one cannot be created will come to haunt the CNRP the same as Rainsy's decision to agree to amend the constitution to form a government with a 50% plus 1 formula has haunted the CNRP.

The Cambodian People’s Party’s top election reform negotiator has responded to threats from the opposition that it might consider walking out of the National Assembly if a new National Election Committee cannot be formed.
When asked about the prospect of a renewed opposition boycott of parliament yesterday, Deputy Prime Minister Bin Chhin referred to a provision in the July 22 agreement between the two parties that specifies if a new NEC cannot be formed, then the old and much-maligned NEC will continue.
Chhin, speaking after a meeting between the two parties’ working groups that again failed to reach full accord on a new NEC law, said that while talks were “going smoothly” and that the new institution should be created, it was up to the Cambodia National Rescue Party if it wants want to walk out.
On Sunday, CNRP deputy president Kem Sokha warned that his party’s 55 lawmakers would consider leaving the assembly if talks continued to fail.
“What he said is his business. For us, we do not worry at all about what he said,” Chhin said. “No one wants to keep [the old NEC]. [But under] the July 22 agreement that we have already agreed to, we must be careful in making the law, because if the new law cannot be made, [we] will use the old one.
“When we make laws we must do it in a way that will avoid creating deadlock in national institutions.”

Mu Sochua visits a vendor at Deum Kor Market who was beaten by security guards


Listen to what CPP supporters who had a land dispute say about the CPP
An opposition activist shot dead by police at an illegal cockfighting ring សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ម្នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​ការ​បង្ក្រាប​កន្លែង​ជល់​មាន់​ស្រុក​មេមត់

RFA - អាជ្ញាធរ​ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ជា​ច្រើន​នាក់​ចុះ​បង្ក្រាប​កន្លែង​ជល់មាន់​មួយ​កន្លែង​នៅ​ឃុំ​ច័ន្ទមូល ដោយ​មាន​បាញ់​កាំភ្លើង​ផង​នោះ បណ្ដាល​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ វិច្ឆិកា។ យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ សមត្ថកិច្ច​ថា​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​ជុំវិញ​រឿង​ហេតុ​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នោះ។
ក្រុម​គ្រួសារ​សព លោក ឆាយ អឿន អាយុ ២៤​ឆ្នាំ ដែល​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​អាជ្ញាធរ​ស្រុក​មេមត់ ចុះ​បង្ក្រាប​កន្លែង​ជល់​មាន់​មួយ​ក្នុង​ឃុំ​ច័ន្ទមូល បាន​តវ៉ា​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​បំភ្លឺ​រឿង​គ្រោះថ្នាក់​នោះ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់។
ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ច័ន្ទមូល ត្រូវ​ជា​ម្ដាយ​ក្មេក​សព​អ្នកស្រី ណុប ឃ្លោក មាន​ប្រសាសន៍​ថា ការ​ចុះ​បង្ក្រាប​នោះ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​សមត្ថកិច្ច​បាញ់​តែ​កូន​អ្នកស្រី​ដែល​មិន​មែន​ជា​អ្នក​លេង​អ្វី​ធំដុំ​នឹង​គេ​ផង​នោះ​រហូត​ដល់​ទៅ​បី​គ្រាប់ ស្រប​ពេល​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត សមត្ថកិច្ច​គ្រាន់តែ​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន​នោះ៖ «ហើយ​ដល់​ពេល​មាន​សង្គ្រោះ​មក​ងាប់​តែ​កូន​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ឯង ហើយ​អ្នក​មក​បាញ់​មក​ចាប់​ម៉ូតូ​ចាប់​អី​ហ្នឹង​អត់​មាន​បាញ់​ម្នាក់ អត់​មាន​អ្នក​ណា​មាន​របួស​ម្នាក់​ផង។ មាន​តែ​ងាប់​កូន​ខ្ញុំ​តែ​ម្នាក់​ឯង មក​បាញ់​សំដៅ​តែមួយ​ឡើង​បី​គ្រាប់»
ការ​ស្លាប់​របស់​លោក ឆាយ អឿន ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ផង បាន​បន្សល់​ទុក​នូវ​កូនស្រី​អាយុ ៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់ និង​ស្លាប់​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​មិន​អស់​ចិត្ត។ ក្រុម​គ្រួសារ​នឹង​រៀបចំ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​មួយ​ដាក់​ទៅ​អាជ្ញាធរ​ដើម្បី​ឱ្យ​ស៊ើប​អង្កេត​រក​អ្នក​បាញ់​មក​ផ្ដន្ទាទោស​ទៅ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ រួម​នឹង​ទាមទារ​សំណង​មួយ​ចំនួន​ផង។
​នាយរង​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​ឃុំ​ច័ន្ទមូល លោក ផួង ឆដាវី ឱ្យ​ដឹង​ថា ការ​ស្លាប់​នេះ​គឺ​នៅ​ពេល​សមត្ថកិច្ច​ស្រុក​ចុះ​បង្ក្រាប​កន្លែង​ជល់​មាន់​លួច​លាក់​នៅ​ទីនោះ ប៉ុន្តែ​រឿង​ផ្សេង​លោក​មិន​បាន​ដឹង​ច្បាស់​ទេ ពីព្រោះ​លោក​មិន​បាន​នៅ​នឹង​កន្លែង​កើតហេតុ​ឡើយ និង​ម្យ៉ាង​ខាង​លោក​កំពុង​ចុះ​ស្រាវជ្រាវ​ជុំវិញ​ករណី​នេះ។

Kuwait, Cambodia mull bilateral cooperation


25/11/2014   |   07:30 PM|Kuwait News
تصغير الخطتكبير الخط
Kuwait's Ambassador to Cambodia Dhrar Nasser Al-Tuwaijri
Kuwait's Ambassador to Cambodia Dhrar Nasser Al-Tuwaijri
KUALA LUMPUR, Nov 25 (KUNA) -- Kuwait's Ambassador to Cambodia Dhrar Nasser Al-Tuwaijri and Cambodia's Deputy Premier and Foreign Affairs and International Cooperation Minister Hur Namhong discussed the ways of strengthening bilateral relations.
The meeting focused on issues of common interest and means of enhancing cooperation between the two friendly countries, Al-Tuwaijri told KUNA in a statement after the meeting.
The meeting was attended by Cambodia's senior officials and Kuwaiti Embassy's Third Secretary Abdullah Al-Muhanna, he added. (end) mam.hm

'World’s Best Rice' Title Could Boost Cambodian Rice Exports


'World’s Best Rice' Title Could Boost Cambodian Rice Exports

By Robert Carmichael November 25, 2014

PHNOM PENH, CAMBODIA—For the third year in a row, Cambodia’s premier rice has been voted the world’s best at the World Rice Conference.
The award, which it shares this year with Thailand, comes at a time when Cambodia is looking at rice exports as a way to increase incomes for its many impoverished subsistence farmers.

Although Cambodia is a minnow in the world rice stakes, producing just 1 percent of global output in 2012, the award for its fragrant romduol varietal should help promote exports.
The rice industry, though small-scale and inefficient, remains key to the economy. Most Cambodians survive in part by growing rice on small plots. Inefficiencies mean large amounts of unmilled rice -- known as paddy -- go to neighboring Thailand and Vietnam where they fetch a higher price.

Sok Puthyvuth, the president of the Cambodia Rice Federation, which represents all players in the industry, said, “We need better seeds, we need a better collection process, we need better storage, we need better logistics, and also our exports need to brand Cambodian rice to be one of the top brands in the world.”
Higher target

The target is 1 million tons of milled rice exported by 2015. So far this year Cambodia has exported about 400,000 tons -- mostly to the European Union.

Deputy Prime Minister Keat Chhon said a central tenet -- to boost farmers' incomes -- remains key to government efforts to improve the industry.

“I want to emphasize that the purpose of the rice policy is to reduce poverty, to ensure people in rural areas earn more, and to reduce the development gap between rural and urban areas,” Chhon said.

Famous Cambodian Elephant Set for Retirement, Resettlement

Phnom Penh’s only Asian elephant is returning to the jungle after 30 years of service in the Cambodian capital.
Large crowds gathered Tuesday to celebrate the retirement and resettlement of the beloved Sambo, who has been a well known resident of Phnom Penh for half a century.  A Buddhist religious ceremony was performed to mark her official release from captivity.
Buddhist perform a ceremony to officially retire Sambo, Phnom Penh, Cambodia, Nov. 25, 2014. (Kong Sothanarith/VOA)Buddhist perform a ceremony to officially retire Sambo, Phnom Penh, Cambodia, Nov. 25, 2014. (Kong Sothanarith/VOA)
With support of the United States Agency for International Development (USAID), the 54-year-old elephant is set to relocate to the Elephant Valley Project (EVP) in the remote northeastern province of Mondolkiri next month.
There, she will join 12 other elephants in the Keo Seima forest under the supervision of a team from the Ministry of Agriculture’s Forestry Administration.
Sambo was brought to the city by the Sorn family nearly 50 years ago and has since become a staple of Cambodia’s Wat Phnom temple.
Her caretaker, Sin Sorn, says the elephant is also an important part of his family.
“My father caught her at Oral mountain in Kampong Speu province since I was a small kid,” he said. “This elephant and me are like siblings.”

Tuesday, 25 November 2014

Hun Sen is one of the world's longest-serving leaders who refused to step down លោក ​ហ៊ុន ​សែន​ គឺ​ជា​មេដឹកនាំ​ម្នាក់ក្នុង​ចំណោម​មេដឹកនាំ​លើ​ពិ​ភព​លោក​កាន់​អំណាច​យូរ​ជាងគេ ដែល​មិន​ព្រម​ចុះ​ចេញពី​តំណែង​

ប្រែសម្រួលដោយ៖​ នួន បូរិន​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី25 វិច្ឆិកា 2014, 


​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជាលោក​ ហ៊ុន ​សែន ដែល​ជា​អនុប្រធាន​គណប្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ត្រូវបាន​កាសែត​បរទេសដ៏​ល្បីល្បាញមួយ​រកឃើញ​ថា ​លោក​គឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោម មេដឹកនាំនៅលើ​ពិភពលោក​ចំនួន២៣​រូប​​ ដែល​បាន​កាន់​អំណាច​យូរ​ជាង​គេ​ និង​គឺ​ជា​មេដឹកនាំ​មិន​ចង់​ចុះចេញ​ពី​ត​ណែ​ង​ ទោះជា​មាន​បាតុកម្ម​ទាមទារ​ឲ្យ​ចាកចេញក៏ដោយ ។​
នៅក្នុង​តារាង​ប្រៀបធៀប​របស់​កាសែត​អាមេរិកវ៉ា​ស៊ិន​តោន​ប៉ុស្តិ៍  មេដឹកនាំដែល​កាន់​អំណាច​យូរ​ជាង​គេនៅលើ​ពិភពលោក គឺលោក ​ហ៊ុន ​សែន ត្រូវបាន​ចាត់ថ្នាក់​លេខ៦ ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ​២៣រូប ។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន ​សែន គឺជាមនុស្ស​ម្នាក់​គត់​នៃ​ទ្វីប​អាស៊ី​នា​សម័យកាល​នេះ ដែល​ត្រូវ​ស្រង់​ទៅធ្វើ​ការប្រៀបធៀបជាមួយ មេដឹកនាំ​នៃ​ទ្វីបដទៃទៀត ។ 
​កាសែតបរទេស​នេះ​ធ្វើការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ដោយគិត​ជា​ចំនួន​ថ្ងៃ ​ដែលមេដឹកនាំនៃ​ប្រទេសនី​មួយៗ កាន់អំណាចយូរ​ជាង​គេ ។​
លោក ​ប៉ូល​ បីយ៉ា (Paul Biya)  មេដឹកនាំ​ប្រទេសកាំ​ម្រូ​ន នៃ​ទ្វីប​អា​ហ្រិ្វ​ក លំដាប់ថ្នាក់​ទី​១។ គាត់កាន់អំណាចចំនួន១៤៣៦១ថ្ងៃ  ហើយបន្ទាប់មកមានមេដឹកនាំចំនួន៤​ប្រទេស​ទៀត គឺ​ម្នាក់​ៗបានកាន់អំណាចជាង ១២៨០០ ​និង​១២៦០០​ថ្ងៃ ​ហើយសម្រាប់លោក​ ហ៊ុន សែន ដែល​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី៦ គិត​មកដល់ពេលនេះគឺលោកបានកាន់អំណាចជាង​១២០០០​ថ្ងៃ ហើយ​បើ​គិត​ជា​ឆ្នាំ គឹ​មេដឹកនាំ​ខ្លះបាន​កាន់អំណាចជិត​៤០ឆ្នាំ ហើយលោក ​ហ៊ុន​ សែន កាន់អំណាចជិត៣០​ឆ្នាំ ។​
​កាសែតដដែល​នេះបន្តថា មាន​មេដឹកនាំខ្លះកាន់អំណាចក្រោម១០០០០​ថ្ងៃ និងជិត៦០០០ថ្ងៃ មាន​ម្នាក់គឺ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ប្លា​ឌី​មៀ​ពូ​ទីន ប​ច្ចុ​ប្បន្ន​នេះ កាន់​អំណាច​បាន​ជិត ៦០០០​ថ្ងៃ ។​

Phnom Penh court cancels monk activist's hearing due to technical fault ចៅក្រម​សាលាដំបូង​ទម្លាក់​បទ​ចោទ​លើ​ព្រះសង្ឃ លួន សុវ៉ាត ជា​បណ្ដោះអាសន្ន


Ven. Luon Sovath cheered by supporters after the court drop all charges due to technical fault.

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Phnom Penh Municipal Court on Tuesday cancelled hearing of prominent monk activist, who was accused of series of criminal charges, due to technical fault. 
Speaking at the hearing after a 15-minute break consideration, president judge Tob Chhonheng said that the hearing today is not linked to Luon Savath because the case had already been finished since 2010, and was invalid. 
Some 200 people were protesting outside the court during the hearing to demand that the court drop charge against Luon Savath. 
Civil society officials, opposition lawmakers and foreign diplomats were also seen closely following the hearing. 
Luon Savath was charged with inciting crimes, inciting citizens no to go to cast ballots in Takeo province, Banteay Meanchey, Poipet provinces and Phnom Penh from 2007 to 2013, and conspiracy treason on August 2013. 

Post by Prim Houn.លួន សុវ៉ាត ៦២០
ព្រះតេជព្រះគុណ លួន សុវ៉ាត ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៤។
 RFA/Morm Moniroth
ចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​ទម្លាក់​បទ​ចោទ​លើ​ព្រះសង្ឃ លួន សុវ៉ាត ដោយ​សំអាង​ថា មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​បទល្មើស។
ការសម្រេច​នេះ​​គឺ​បន្ទាប់​ពី​ព្រះតេជព្រះគុណ លួន សុវ៉ាត បាន​ចូល​ទៅ​បំភ្លឺ​នៅ​តុលាការ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ វិច្ឆិកា ដែល​ចូល​បំភ្លឺ​តាម​ការ​កោះហៅ​​ពី​បទ​ញុះញង់​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ បទ​ក្បត់ជាតិ និង​ប្រឆាំង​ការ​បោះ​ឆ្នោត។